Uvjeti poslovanja www.bookonline.holiday

Via Mea logo Bookonline.holiday logo

1. Općenito

Predmet ovog ugovora je određivanje odnosa između putničke agencije Via Mea Travel d.o.o., Židine 20, Crikvenica, HR 51260 , OIB: 52981104575, Telefon: +385 51 781 799, E-mail: info@via-mea.com (u daljnjem tekstu: VIA MEA) u svoje ime, a za račun ugovornog zakupodavca na jednoj strani i za smještaj korisnika (u daljnjem tekstu gost) s druge strane, tijekom procesa rezervacije smještaja iz ponude web stranice www.bookonline.holiday

Uplatom predujma za rezervaciju odabrane imovine u traženom razdoblju, bezuvjetno prihvaća prihvaćate ove Opće uvjete. VIA MEA zadržava pravo promjene ovih Općih uvjeta koji će biti objavljeni na web stranici VIA MEA-a www.via-mea.com i www.bookonline.holiday koje stupaju na snagu na dan objave.

2. Rezervacije

Ugovor između gosta i VIA MEA stupa na snagu s vezujućom rezervacijom. Od tog trenutka nadalje, prava i obveze ugovornih strana regulirane su ovim Općim uvjetima poslovanja i primjenjuju se na gosta i VIA MEA. Potvrda rezervacije će biti odmah dostavljeni gostu putem e-maila. U slučaju potvrde koja se razlikuje od tražene rezervacije, uplatom predujma, gost potvrđuje da prihvaća uvjete navedene u potvrdi. VIA MEA može bez obaveze prihvatiti bilo kakav poseban zahtjev, ali zahtjev nije pravno obvezujući za VIA MEA i ispuniti će se samo ako VIA MEA izda pismenu potvrdu. U slučaju ako plaćanje aranžmana ne bude napravljeno prema Klauzuli 3.1, rezervacija se može otkazati, s time da VIA MEA nema obveze prema gostu.

3. Zaštita osobnih podataka gosta

Gost osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci gosta potrebni su u procesu realizacije tražene usluge i koristiti će se za daljnju međusobnu komunikaciju. VIA MEA se obvezuje da neće osobne podatke gosta dati trećoj osobi, osim partnerima koji sudjeluju u realizaciji ugovorene usluge smještaja. Osobni podaci korisnika čuvati će se u bazi podataka, sukladno odluci VIA MEA o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka. VIA MEA zadržava pravo osobne podatke korisnika usluga upotrebljavati u marketinške svrhe (npr. slanje obavijesti, akcija, promocija, newslettera.) Gost ima mogućnost u bilo kojem trenutku odjaviti se od daljnjeg korištenja njegovih osobnih podataka slanjem zahtjeva na email info@via-mea.com

4. Cijene i plaćanje

Ako nije drugačije navedeno, sve cijene su izražene u eurima po objektu i po noći. Rezervacija je obvezujuća te je nakon rezervacije potrebno izvršiti uplatu predujma u visini do 30% od ugovorene finalne cijene smještaja. Nakon što je potvrdio rezervaciju, ugovor s vlasnikom je sklopljen i time se prihvaćaju ovi Opći uvjetima koji čine sastavni dio ugovor najma objekta. Nakon što je proces rezervacije gotov, VIA MEA će poslati pisanu potvrdu rezervacije putem e-maila, koji sadrži sve potrebne informacije oko najma i plaćanja i uz ove Općih uvjeta, predstavlja ugovor sklopljen s vlasnikom za iznajmljivanje objekta uz posredovanje agencije VIA MEA. Ugovor o najmu sklopljen je u trenutku kad VIA MEA prima uplaćeni iznos predujma. U slučaju da isplata ne bude izvršena u roku od 5 (pet) dana od dana rezervacije, ugovor o najmu se smatra raskinut, a VIA MEA je ovlašten sklopiti novi ugovor o najmu s drugim gostima, bez posebnog obavijesti gostima.

4.1. Plaćanje

Bez obzira da li je rezervacija napravljena direktno sa gostom ili preko partnera agencije, po primitku potvrde o rezervaciji gost / agencija mora izvršiti avansno plaćanje do 30% u narednih 5 dana, čime se definitivno potvrđuje rezervacija. Preostali iznos mora se uplatiti 15 dana prije dolaska. Za rezervacije izvršene u roku od 42 dana prije dolaska ukupan iznos rezervacije mora se uplatiti u sljedećih 48 sati. Plaćanje rezervacije izvršene u roku od 42 dana prije dolaska mora biti potvrđena od strane gosta pismenom potvrdom (fax ili e-mail) kao dokazu plaćanja. VIA MEA zadržava pravo zatražiti valjani broj kreditne kartice od gosta kao jamstvo plaćanja. U slučaju da se gost ne pridržava rokova plaćanja, rezervacija se može otkazati.

4.2 Izmjene i otkaz

U slučaju otkaza rezervacije, primjenjuju se sljedeće odredbe:

 • Otkaz rezervacije javljen 42 i više dana prije dolaska: vraća se uplaćena akontacija
 • Otkaz rezervacije javljen između 41 i 30 dana prije dolaska: naplaćuje se 50% od ukupnog iznosa rezervacije.
 • Otkaz rezervacije javljen između 29 dana i na dan dolaska ili NO SHOW: naplaćuje se 100% od ukupne cijene rezervacije

U slučaju da gost može pronaći drugog gosta kao njegovu zamjena u istom razdoblju, za istu cijenu i pod jednakim uvjetima, VIA MEA prenijet će odmah nakon pismenog primitka svih potrebnih podataka o novom gostu ugovor o najmu na novog gosta, pa će mu poslati pismenu potvrdu o tome.

Već primljen iznos akontacije čuva VIA MEA, a novi je gost dužan platiti ostatak ukupne cijene smještaja, ovisno o prethodno odabranom načinu plaćanja koja čini sastavni dio ugovora.

Uz svaki otkaz VIA MEA naplaćuje 50,00 eura manipulativnih troškova.

Ovi uvjeti vrijede od 01.06.2021 godine.

4.3. WSPay

WSPay - Web Secure Payment Gateway WSPay je siguran sustav za online plaćanje, plaćanje u realnom vremenu, kreditnim i debitnim karticama te drugim načinima plaćanja. WSPay kupcu i trgovcu osiguravaju siguran upis i prijenos upisanih podataka o karticama što potvrđuje i PCI DSS certifikat koji WSPay ima. WSPay koristi SSL certifikat 256 bitne enkripcije te TLS 1.2 kriptografski protokol kao najviše stupnjeve zaštite kod upisa i prijenosa podataka.

WSPay kao izvršitelj provođenja autorizacije i naplate kreditnih kartica postupa s osobnim podacima u svojstvu izvršitelja obrade te sa osobnim podacima postupa u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka Europskog parlamenta i Vijeća broj 2016/679 te prema strogim pravilima PCI DSS L1 regulative o zaštititi upisa i prijenosa podataka.

WSPay koristi SSL certifikat 256 bitne enkripcije te TLS 1.2 kriptografski protokol kao najviše stupnjeve zaštite kod upisa i prijenosa podataka. Osobni podaci koji se koriste u svrhu autorizacije i naplate odnosno u izvršavanja obveza iz Ugovora ili temeljem Ugovora, smatraju se povjerljivim podacima.

Za izvršenje Ugovora (autorizacije i naplate) potrebni su sljedeći osobni podaci kupca:

 • Ime i prezime
 • E-mail
 • Telefon
 • Adresa
 • Mjesto
 • Poštanski broj
 • Država
 • Vrsta kartice
 • Broj kartice
 • Vrijeme trajanja kartice
 • CVV kod kartice

WSPay ove osobne podatke ne obrađuje niti koristi osim u svrhe izvršenja ugovora autorizacije i naplate.

WSPay jamči ispunjavanje svih uvjeta određenih važećim propisima o zaštiti osobnih podataka za izvršitelje obrade osobnih podataka, a osobito poduzimanje svih potrebnih tehničkih, organizacijskih i sigurnosnih mjera a to naročito potvrđuje i PCI DSS L1 certifikatom.

5. Smještaj

5. 1. Broj gostiju

U bilo kojem trenutku broj osoba smještenih u nekretnine ne može biti veća od one spomenute u potvrdi. Taj broj osoba obuhvaća i djecu, bez obzira na njihovu dob. Djeca do jedne godine starosti su isključeni ako je njihov dolazak najavljen. Po želji gosta broj osoba može se povećati do maksimalnog kapaciteta objekta, ako je najavljen najkasnije 3 (tri) dana prije dolaska. Tražena promjena broja gosta mora biti podnesena u pisanom obliku na e-mail izravno VIA MEA-u. Ako u objektu i na posjedu objekta boravi veći broj gostiju od dopuštenog odnosno najavljenog bez znanja vlasnika i / ili VIA MEA-a, oboje zadržavaju pravo raskinuti ugovor o najmu koji stupa na snagu odmah, bez prethodnog najavljenog razdoblja, a gost je dužan napustiti objekt zajedno sa svim osobama koje borave tamo u roku od 2 (dva) sata i nema pravo zahtijevati povrat sredstava uplaćenog smještaja od vlasnika ili VIA MEA.

5. 2. Kućni red

Svaki objekt ima svoju kućni red koji se stavlja na vidljivo mjesto i dostupan je gostu. Gosti su dužni pridržavati se pravila kućnog reda. Ne poštivanje pravila navedenih u kućnom redu, smatra se ozbiljnim kršenjem odredbama ugovora, u kojem slučaju vlasnik i / ili VIA MEA imaju pravo raskinuti ugovor o najmu, koji stupa na snagu odmah, bez otkaznog rok, a gost je dužan napustiti imovinu trajno sa svim osobama koje borave tamo u roku od 2 (dva) sata, a on nema pravo tražiti povrat uplaćenog cijenu smještaja od vlasnika ili VIA MEA-a.

5. 3. Kućni ljubimci, kukci i alergije

Unatoč temeljitom čišćenju i održavanju naših objekata, povremeno se može dogoditi da se u objektu pojave insekti ili miš koji su došli iz njihovog prirodnog staništa gdje se kuća nalazi. VIA MEA se ne može smatrati odgovornim za eventualne slučajeve. Iako kućni ljubimci nisu dozvoljeni u svim objektima, to ne znači da nikada nije bilo bilo kućnih ljubimaca u rezerviranim objektima. Stoga VIA MEA ne preuzima nikakvu odgovornost u slučaju alergijskih reakcija u određenim objektima.

5. 4. Dolazak i odlazak, proširenje i skraćenje boravka

Po dolasku gost mora predati svoje putne i osobne dokumente da bi se izvršila registracija gosta vlasti i vratiti će se odmah ako je podmiren račun rezervacije u cijelosti. Ako plaćanje nije izvršeno, agencija drži jedan osobni dokument do podmirenja računa. Vrijeme dolaska mora biti između 15,00 sati i 20,00 sati, a vrijeme polaska do 10,00 sati. U slučaju da dolazak nije moguć prije 20,00 sati, gost je dužan obavijestiti putničku agenciju ili osobu zaduženu za ključeve, s kojima će se dogovoriti kada će se izvršiti preuzimanje ključeva. U slučaju da gost želi produžiti svoj boravak, oni su zamoljeni da odmah obavijeste svoje agente ili VIA MEA, koji će, ako je dostupan željeni termin, rado produljiti boravak. U slučaju prijevremenog odlaska, gost je dužan platiti iznos prikazan na obvezujućoj rezervaciji.

6. Osiguravanje zamjenskog smještaja i otkazivanja rezervacije putem VIA MEA

U iznimnim slučajevima zbog nepredvidivih ili neizbježnih okolnosti, VIA MEA može gostu pružiti odgovarajući zamjenski smještaj jednake vrijednosti i kvalitete. VIA MEA je ovlaštena otkazati rezervaciju prije ili tijekom razdoblja korištenja smještaja od strane gosta, ako nepredvidive ili neizbježne okolnosti koje onemogućuju korištenje smještaja, ugrožavaju gosta ili smještaj ili umanjuju kvalitetu usluge do te mjere da je nemoguće pružiti ugovorenu uslugu. U tom slučaju gostu će biti vraćen novac za već izvršena plaćanja, umanjena za troškove već korištenih usluga. U svakom slučaju VIA MEA nije dužna gostu platiti nikakvu naknadu.

7. Obveze gosta

Tijekom svog boravka, gost je dužan koristiti objekt i opremu u njemu sa odgovarajućim obzirom i brigom. Gost mora prilagoditi svoje ponašanje tako da ne ometa druge goste, susjede i domaćina. U slučaju da gost nije prilagodio njegovo ponašanje s kućnim redom i nakon upozorenja, gubi pravo rezerviranog smještaja i mora otići odmah, bez naknade. Sve štete i nedostatke uzrokovane ili otkrivene od strane gosta, moraju se odmah prijaviti vlasnicima ili zaposlenicima VIA MEA-a. Na taj način štete i nedostaci će odmah biti uklonjeni bez smanjivanja kvalitete boravka. Gost je odgovoran za bilo kakve štete ili nedostatke koje su oni uzrokovali ako se ne može dokazati da oni sami za eventualnu štetu nisu odgovorni. Isto vrijedi i ako je se smještajna jedinica, zbog oštećenja, prljavštine ili nedostaje oprema ne može iznajmiti sljedeći gostu. Vlasnik će naplatiti gostu, na licu mjesta, naknadnu za bilo kakve štete ili nedostatke.

8. Štete, prigovori i popravci

Obveza je gosta savjesno koristiti jedinice i inventar u istim. Na dan odlaska smještajna jedinica mora biti u istom stanju kakva je bila kada je gost stigao. U slučaju da su se uvjeti promijenili, gost je dužan odmah obavijestiti osobu zaduženu za ključeve ili agencije za posredovanje. Ako vidljive nepravilnosti nisu prijavljene odmah nakon dolaska, smatrati će se da je jedinica predana u ispravnom stanju. Ako se tijekom boravka gosta pojave neke nepravilnosti, njihova obveza je da djeluju na isti način. U slučaju da vlasnik ili osoba zadužena za ključeve nisu u mogućnosti otkloniti nepravilnosti u razumnom roku, dužnost je gosta obavijestiti svog agenta ili VIA MEA zaposlenika. Ako gost dobrovoljno napusti objekt i nađe drugi smještaj bez davanja VIA MEA-u dovoljno vremena da riješi problem koji uzrokuje nezadovoljstvo gosta, gost gubi pravo na naknadu bez obzira da li su opravdane njihovi razlozi za odlazak ili ne. Osoba zadužena za ključeve i putničke agencije nisu ovlašteni za odobravanje odštetnih zahtjeva. Odštetni zahtjevi moraju se dostaviti VIA MEA-u ili agentu u pisanom obliku u roku od dva tjedna nakon korištenja smještajne jedinice s uključenim dokazom (slike, potvrda od osobe zadužene za ključeve / agent, izjave svjedoka i sl.). Pritužbe se nakon isteka roka od dva tjedna neće uzeti u razmatranje. Naglašavamo da je u interesu gosta da djeluju u dobroj vjeri i pokaže spremnost za rješavanje svoje žalbe tijekom boravka i daju svoj pismeni prigovor vlasniku na licu mjesta, i zatraže pismenu potvrdu da je pritužba zaprimljena. Ukoliko gost ne zadovoljava ove uvjete, gubi pravo na naknadu. VIA MEA je dužan dostaviti pisanu odluku o prigovoru u roku od 15 dana od dana primitka prigovora u istom obliku (e-mail, obična pošta ili osobna dostava koja će se odgovori preporučenom poštom s primitku povratka).

9. Obveze Via Mea Travel d.o.o. kao posredničke agencije

VIA MEA je suglasan da u svoje ime, i ime vlasnika, osobe zadužene za ključeve ili agenta, daje gostu u rezerviranom razdoblju čistu i urednu smještajnu jedinicu opremljenu prema opisu. Ako smještajna jedinica ne odgovara opisu na službenim web stranicama, VIA MEA će učiniti sve kako bi se osiguralo uklanjanje nedostataka, odnosno kako bi se osiguralo zamjenski smještaj jednake vrijednosti. U slučaju ako to ne bude moguće, ili se rješenje ne nađe u razumnom roku, ili ako gost odbije predloženi zamjenski smještaj, VIA MEA će nadoknaditi gosta, dok god je nedvojbeno utvrđeno da je VIA MEA odgovoran za to. Ako gost doživi gubitak ili oštećenje zbog VIA MEA-ovog nehaja, što je rezultiralo kršenjem ugovora, VIA MEA prihvaća punu odgovornost za nastalu štetu. VIA MEA-ova pravna odgovornost je ograničena na iznos cijene odabrane smještajne jedinice i ne uključuje osobne štete kao što su materijalni i financijski gubici. VIA MEA nije odgovoran u slučaju gubitaka ili štete koja se pripisuje sljedećim uzrocima:

 • Postupaka ili propusta od strane gosta ili njegovih suputnika;
 • Nepredvidivi ili neizbježni propusti trećih osoba koje nisu uključene u pružanje usluga navedene u rezervaciji;
 • Viša sila ili događaji koji se nisu mogli predvidjeti ili izbjeći od strane VIA MEA-a, vlasnika ili osobe zadužene za ključeve;
 • Korištenje bazena, dječjih igrališta, sportskih objekata bilo kakvu (npr. teniski teren ili nogometno igralište, fitness centri i sl.). Korištenje tih usluga isključivo je na vlastitu odgovornost gosta;
 • Štete i gubici zbog provale.

Navedeni uzroci jednako vrijede izvan ugovornih obveza. VIA MEA se isključuje odgovornost za postupke pomoćnog osoblja.

10. Nadležnost suda

Stranke se obvezuju da će sve sporove rješavati sporazumno, a ako to nije moguće, u slučaju pravnog spora nadležan je sud u Rijeci i primjenjuje se zakon Republike Hrvatske.

Proizvod (Kom: ) Je dodan u kosaricu.